V I R T U A A L I S H O W R O O M OIVALLUKSIA
turk  
 
Miksi blogeja?

yhteisöllisyys - omien ajatusten ulkoistaminen - saavutettavuus - erilaiset näkökulmat - ihmisten ajatteluprosessien erilaisuus - muotoilun sanaston ja näkökulmien pohdinta - kuvanlukutaito - avoimuus - läpinäkyvyys - hengenheimolaiset - verkostoituminen - itseohjautuvuus - markkinointipuheet - tuotetarinat
 
taka-ajatuksia blogikokeiluja oppimisprosessi oivalluksia yhteystiedot