V I R T U A A L I S H O W R O O M OPPIMISPROSESSI
kupla  
Oppimisprosessin suunnittelun taustana on käsitys, minkä mukaan oppiminen on oivaltamista, etsimistä, löytämistä, soveltamista, uuden luontia, kyseenalaistamista, tulkintaa, muutosta ja hyödyntämistä. Oppiminen on kokeilua, kokemuksia, elämyksiä, uskaltamista, tekemistä, jakamista, tutkimista, onnistumista, jota siivittää kannustava, vuorovaikutteinen, ohjaava, turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri
 
taka-ajatuksia blogikokeiluja oppimisprosessi oivalluksia yhteystiedot