V I R T U A A L I S H O W R O O M TAKA-AJATUKSIA
metsa  
Hankkeen tavoitteena on ollut harjaannuttaa oppijaa visuaaliseen tuotteiden, muotoilun, materiaalien ja työtaparatkaisujen havainnointiin ja kykyyn eritellä näkemäänsä. Oppija tarkastelee tuotteita ja tuotekokonaisuuksia, niiden muotoilua, esteettisiä ominaisuuksia, materiaalivalintoja,
rakennetta ja ymmärtää niiden vaikuttavuutta tuotteen olemukseen, yhdisteltävyyteen ja markkinoitavuuteen
 
taka-ajatuksia blogikokeiluja oppimisprosessi oivalluksia yhteystiedot